Nyfødte

Totalt 1

Othelia Molland Jensen

27. januar kom endelig Othelia Molland Jensen, hun var perfekt med sine 3850 gram og 51cm. Vi ønsker å sende en stor takk alle på føden, spesielt til jordmor Airin Elisabeth Hansen og Liza Olsen-Bremmeng.