Tomter

Totalt 2

Sentrumsnært areal i Verdal

Ca 7 dekar ved elva sør for Folkeparken i Verdal vurderes solgt / leid ut. Henvendelse tlf 91521284

Dyrkajord ved Røysing i Ogndalen

75 da dyrkajord i ein teig i Gosen ved Røysing i Steinkjer til leie. tel 90084366