Arbeid ønskes utført

Totalt 1

Vaskehjelp søkes

en torsdag hver 14. dag (2 1/2 time). Sted: Egge, Kvamsenget i Steinkjer. Tlf. 924 42 521.