Kontakt

Jungeltelegrafen sentralbord:
76 12 02 00
Sortland Storsenter/Strandgata 24
PB 477, 8401 Sortland

Ansvarlig redaktør i
VOL og SortlandsAvisa
Thor Anders Angelsen

Regiondirektør
Rolf Olsen

Ta kontakt