Hjelp

Annonsefrister for innrykk i papiravisene.Harstad Tidende
Har utgivelse 6 dager i uken. Frist for bestilling av annonser for innrykk i papir er kl. 10 hverdager dagen før utgivelse. Fredag er kl. 10 for innrykk på mandag.

Vesterålens Avis
Har utgivelse 3 dager i uken. Tirsdag, torsdag og lørdag.
Frist for bestilling av annonser for innrykk i papir er kl. 10 dagen før utgivelse.

Sortlandsavisa
Har innrykk 1 dag i uken, hver torsdag.
Frist for bestilling av annonser for innrykk i papir er kl. 10 dagen før utgivelse.

Jungeltelegrafen FAQ (Frequently Asked Questions).


Ofte stilte spørsmål


NB! Vi anbefaler at dere bruker de nyeste oppdateringene av nettleserne til Firefox, Internett Explorer (vi anbefaler ikke tidligere versjoner enn Internett Explorer versjon 10 og senere) og Google Chrome for optimal opplevelse av Jungeltelegrafen. På bakgrunn av at individuelle innstillinger kan det lønne seg å bytte nettleser hvis ting ikke kommer opp som de skal, for eksempel ved valg av datoer etc.

1. Hvor legger jeg inn gratulasjoner?
Vi har valgt å kalle siden vår for gratulasjoner for FOLK. Her kan du gratulere alle som har noe å feire. Bursdager, dåp, bryllup, jubilanter, farsdager og morsdager for å nevne noe. Nytt er også at det nå er enkelt å bestille innrykk på papir i din lokalavis.

2. Kan alle opprette en bruker?
Å oppretteen bruker er gratis og gjøres ved å trykke på «Bli kunde». Når du legger inn annonse får du muligheten til å logge på eller fylle inn i skjemaet for «Bli Kunde».

3. Jeg prøver å bestille papirannonse for innrykk i avisen, men får ikke valgt dato. Hva kan være feil?
Vi har oppdaget at eldre versjoner av Internett Explorer ikke støtter datoformatet. Løsningen er enkel, enten oppgrader til siste versjon av Internett Explorer eller bytte nettleser til siste versjon av Google Chrome eller Firefox. Det er uansett en god rutine å holde datamaskiner og nettlesere oppdaterte fordi gamle nettlesere utgjør en sikkerhetsrisiko for datamaskinen. Programvareleverenadørene oppdaterer programmene sine jevnlig for å tette sikkerhetshull og) fjerne feil som hackere kan utnytte.

4. Kan jeg bestille innrykk kun til papir?
Ja, i dag kan du velge om du skal rykke inn annonsen på nett, kun papir eller både nett og papir. Du kan når som helst bestille innrykk på papir fra «Mine annonser» på alle annonser som er lagret under fanen «Mine annonser».

5. Jeg logger meg inn på kontoen min, men finner ikke igjen mine gamle annonser?
Når vi gikk over til nytt system har vi dessverre vært nødt til å slette alle gamle annonser som ikke var aktive i overgangsfasen. Grunnen til det er at de gamle annonsene ikke lar seg gjenaktivere i det nye systemet fordi de innholder informasjon som ikke lenger er i bruk i det nye systemet. Vi beklager ulempen dette måtte medføre.

6. Bildet har lagt seg på siden, hvordan får jeg snudd det?
Du må logge deg på din bruker på Jungeltelegrafen. Velg Mine Annonser og trykk på Endre (ikonet) i listen over dine annonser. Da får du opp et valg for endre/rotere bilde.

7. Hvordan få større bilder på annonsen?
Velg annonsen og klikk på det store bildet. Da åpner det seg i et vindu hvor du kan bla deg gjennom de bildene som er lagt på selve annonsen.

8. På den gamle Jungeltelegrafen kunne man bla seg gjennom og lese annonsene etter hvert uten å miste stedet en var sist. Hvordan kan man gjøre det i den nye?
Nå har vi gjort det slik at hvis du leser gjennom listen av siste annonser så åpnes det et vindu over søkeresultat (selv om du har trykket + vis flere og har bladde gjennom flere sider) når du trykker på en annonse. Der kan du sende mail til annonsør, trykke og få større bilder etc. Når du er ferdig med å lese annonsen, trykker du enten på krysset eller rett og slett et sted utenfor annonsen og du er tilbake til resultatlisten og kan fortsette å lese videre gjennom samtlige annonser.

9. Hvordan får jeg åpnet annonsene for å lese?
Det er to metoder som er gjennomført på Jungeltelegrafen. Klikk på bildet til annonsen eller velge overskrift/tekst under bildet. Er du inne på listen over siste annonser, åpnes annonsen i et eget vindu.

10. Hvordan kan jeg starte opp en annonse som er brukt tidligere, men nå er gått ut på dato?
Logg deg inn med brukernavn og passord på Jungeltelegrafen og velg mine annonser. Du må da velge om det er annonser på Folk (gratulasjoner) eller Jungeltelegrafen. Velg ikonet «aktiver» utenfor den annonsen du vil ha ut på Jungeltelegrafen. Hvis du ønsker å se på annonsen kan du velge «Endre» for å endre tekst og bilder, før du aktiverer den.

11. Hvordan endrer jeg tekst og bilder?
Du kan når som helst endre tekst og bilder også på aktive annonser. Velg Mine annonser etter at du har logget deg inn med brukernavn og passord og eventuelt om det er på Folk (gratulasjoner) eller Jungeltelegrafen. Velg Endre for å endre tekst og bilder. Husk å Oppdater/lagre endringene.

12. Hvordan fjerner jeg en annonse fra nettet?
Velg Mine annonser etter at du har logget deg inn med brukernavn og passord og eventuelt om det er på Folk (gratulasjoner) eller Jungeltelegrafen. I listen utenfor annonsen står det et felt med Status og grønt ikon for Aktiv. Trykk på aktiv- ikonet og status endrer seg til deaktivert. Annonsen er fjernet fra Jungeltelegrafen. Velger du Slett så sletter du annonsen også fra listen over Mine annonser.

13. Jeg har solgt bilen min, men ønsker at annonsen fremdeles skal ligge ute. Hva gjør jeg?
Har du solgt det du annonserte, logger du deg inn med brukernavn og passord og klikker på Nei-ikonet under Solgt i listen utenfor annonsen det gjelder, så legges det på et solgt merke på annonsen.

14. Jeg har lagt ut en annonse og vil sende den til mine venner, hva gjør jeg?
Alle annonsene på Jungeltelegrafen kan deles på sosiale medier. På hver annonse finnes det ikoner for Facebook, Twitter, Instagram osv. Velg ikonet for medium du vil dele på, legg inn nødvendig informasjon i pop-up vinduet og vips er annonsen din delt med alle dine venner.

Velkommen til annonsering på Jungeltelegrafen!

Jungeltelegrafen er din markedsplass i midtre Hålogaland og annonsen ligger i felles database som nås gjennom vol.no/ht.no.
I tillegg til at annonsen legges ut på nettet så kan du forsterke ditt budskap med tilleggsannonsering i en eller flere av avisene våre:, Harstad Tidende, Vesteraalens Avis, SortlandsAvisa og Andøyposten.
På Jungeltelegrafen når du et geografisk marked på ca. 120.000 personer på aksen Vesterålen/Lofoten i vest og Harstad/ Narvik mot øst!

1. Kjøreregler på Jungeltelegrafen
Jungeltelegrafen er markedsplassen for deg som privatperson. Her kan du selge/kjøpe «litt av hvert», fysiske gjenstander og tilby dine tjenester i rent privat øyemed. Annonseringen skal ikke ha forretningsmessig karakter. Da må du velge kategori for «Næring»

2. Jungeltelegrafen også for deg som driver næringsrettet virksomhet
Vi anser det som forretningsmessig karakter/næringsrettet virksomhet når du driver eget aksjeselskap, enkeltmannsforetak eller er selvstendig næringsdrivende. Våre vurderinger vil også gjøres ut fra om du har med logo, hvis du selger varere for en stor(e) sum(er) penger, du selger relativt like varer over en periode og/eller du henviser til fysisk lokale, videreformidler varer og lignende.
Annonsering av småsalg av torsketunger, fisk, potet, ved, arbeid utføres skal plasseres under Næring/Annet.

3. En vare, en annonse
Hovedregelen er «en vare, en annonse». Det gjøres unntak for ting som åpenbart hører sammen og som er i samme annonsekategori. (For eksempel bord med stoler). Garasjesalg og loppemarkeds-annonser plasseres under Kunngjøringer.

4. Annonseringskategori Torget/Annet
I denne kategori kan det ikke annonseres for loppemarkeder og garasjesalg. Dette hører hjemme under kategori for «Kunngjøringer» - se over.

5. Annet
Det er ikke lov å annonsere varer som er ulovlig i Norge (spesielle dyr eller spesielle varer). Du kan heller ikke annonsere for lotterier, pyramidespill og nettverkssalg, eller annonser som kan oppfattes som støtende
Bruk av foto i annonsen
Foto i annonsen skal være av det du fysisk selger. Eventuell logo skal ikke være for tydelig, spesielt ved privat annonsering

Bruk av linker i annonsen
Du vil kunne dele annonsen på ulike sosiale medier

Velg korrekt pris-/annonsekategori
For at interesserte lettere skal kunne søke etter/finne det du annonserer så må du plassere din vare/tjeneste under korrekt annonsekategori.
Annonser som plasseres i gal priskategori i den hensikt å oppnå rimeligere annonseringspris blir stoppet og det gis ikke refusjon for annonsekostnadene hvis/når din annonse har vært publisert.
Gjentakelse kan føre til ekskludering av annonsering på Jungeltelegrafen.

6. Annonsekontroll
Vi forbeholder oss retten til å fjerne annonsen hvis den strider mot våre annonseregler og/eller vår oppfatning av hvilke type annonsering vi ønsker på Jungeltelegrafen. Hvis din annonse fjernes vil du få beskjed til den epostadressen som er registret på din brukerkonto. Noen ganger kan vi gjøre feil og du kan føle avvisningen av din annonse urettferdig. Kontakt oss slik at vi får sett på saken på nytt.
Vi forbeholder oss retten til å korrigere språklige feil, feilstavede ord og feil forkortelser.

7. Vi kan sende informasjon videre om bruker/annonse til politiet eller annen offentlige myndigheter, for eksempel for å avklare konkrete tvister om annonseobjektet, jf personopplysningsloven § 8.

8. Polaris Media eller den enkelte avis i Polaris Media kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for tap som oppstår knyttet til eventuell for sen eller uteblitt innrykk av bestilte annonser.

9. Ved å registrere deg som bruker av vårt rubrikkannonsesystem, godtar du at vi lagrer de opplysningene du oppgir i forbindelse med registreringen. Du aksepterer også at vi kan bruke din epost-adresse og/eller telefonnummer til å kontakte deg med spørsmål og tilbud om andre tjenester. Dine personlige opplysninger vil ikke bli overlatt til tredjepart

Ta kontakt